Kupnjom licence za aplikaciju ePoRa, razvijene od strane obrta Otvoreni Kod, vl. Frano Spajić, iz Dubrovnika (u nastavku Pružatelj usluge) svaka fizička ili pravna osoba (u daljenjem tekstu Korisnik) je suglasna da će tijekom korištenja ePoRe (u daljnjem tekstu aplikacije) poštivati niže navedene uvjete korištenja:

 • I. Narudžba
 • - Plaćanje ePoRa licence se vrši na osnovi ponude ili računa koju izdaje Pružatelj usluge na mjesečnoj ili godišnjoj bazi
 • - U slučaju prekida korištenja ePoRe, cijena re-aktivacije ePoRa licence je 59 kn jednokratno
 • II. Obveze pružatelja usluga
 • - Pružatelj usluga će učiniti sve u razumnim okvirima svojih mogućnosti da ispravi pogreške u radu programa, kao i prilagodbe zakonskim izmjenama u razumnom roku
 • - Obaveze Pružatelja usluga ne uključuju funkcionalne i druge dorade programa, kao što su nove opcije, novi načini rada u poslovanju, promjena dizajna i slično.
 • III. Licencna prava
 • - Plaćanjem punog iznosa licence Korisnik dobiva neograničen pristup tijekom trajanja obračunskog perioda ePoRe 24h dnevno, svaki dan u godini, sa zajamčenom dostupnošću od 98% vremena mjesečno
 • - U nedostupnost ePoRa aplikacije ne računaju se: vrijeme najavljenog održavanja sustava, nedostupnost zbog poteškoća u mreži distributera struje ili interneta s bilo koje strane, bilo kojih drugih tehničkih poteškoća na strani Korisnika, nedostupnost prouzročene višom silom (force majeure)
 • - Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu pri čemu mora poslati pisanu obavijest na e-mail adresu podrške isključivo s e-mail adrese na koju je dobio ponudu ili račun
 • - Korisnik ima pravo na podršku putem e-maila
 • IV. Sigurnost, privatnost i tajnost podataka
 • - Pružatelj usluga obvezuje se na čuvanje tajnosti poslovnih podataka Korisnika do kojih ima pristup.
 • - Pružatelj usluga i Korisnik bezuvjetno se obvezuju na čuvanje poslovne tajne za sve podatke i dokumentaciju te kršenje istih podliježe sudskoj tužbi za naknadu svih vrsta štete
 • - U slučaju da Korisnik ustanovi ili posumnja da su pristupni podaci poznati neovlaštenim osoboma dužan je iste promjenit u aplikaciji te o tome obavjestiti Pružatelja usluge
 • - Korisnik u potpunosti preuzima svu odgovornost obveze čuvanja pristupnih podataka kao i odgovornost za izdane račune putem ePoRa aplikacije
 • V. Završne odredbe
 • - Obje strane suglasne su da se službena komunikacija može obavljati elektroničkim putem i to putem službene e-mail adrese Korisnika aktualne u ePoRa aplikaciji u trenutku slanja poruke.
 • - Obje strane suglasne su da za sve odnose koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja vrijede odredbe relevantnih zakona u Republici Hrvatskoj.
 • -Pružatelj usluga zadržava pravo promjene cijena, promjene i ukidanja popratnih usluga aplikacije te promjene uvjeta korištenja bez posebnog obrazloženja i u bilo kojem trenutku.
 • - Eventualne sporove strane će pokušati riješiti dogovorno i sporazumno te u slučaju da ne uspiju, priznaju nadležnost Trgovačkog suda u Splitu - stalna služba u Dubrovniku.

Cijene i paketi ePoRa aplikacije

ePoRa Online
59,00 kn/mj
89,00 kn/mj
590,00 kn/god
747,00 kn/god
neograničeno ponuda/računa
logo i podaci Vaše tvrtke/obrta
slanje ponuda i računa email-om
pregled transakcija, prodaja po kupcu
knjiga prometa i obrazac PO-SD
(obavezno za obrtnike paušaliste)
ePoRa Offline
109,00 kn/mj
129,00 kn/mj
1090,00 kn/god
1238,00 kn/god
sve mogućnosti iz paketa ePoRa Online
ePoRa mini server u Vašem uredu
bez pristupa serveru sa interneta
backup na ePoRa cloud server,
i/ili usb stick u Vašem uredu
i/ili računalo

Korisnici o ePoRa aplikacijiVolimo kvalitetne i konstruktivne kritike te naravno i pohvale ;)

Oduševljena ePoRom i konstantnim poboljšanjima, nema više pisanja računa u wordu. ;)

Virtualni svijet j.d.o.o.

Iznimno sam zadovoljna mogućnostima i odličnim potencijalom :-) Svaka čast, čestitam

Obrt Animus

Dobar glas daleko se čuje
Zar ne ?

Ono što sam tražila to sam i dobila, jednostavnost izdavanja računa klijentima

AMS turistički obrt

Uživam u kreiranju ponuda i računa, brzo i jednostavno.

Hvala Vam za ePoRu

Lenta d.o.o.

O ePoRi najbolje govore sami korisnici